Trang chủ  Diễn đàn  Đăng ký  Đăng Nhập  Cá Nhân  Hộp thư  Sổ địa chỉ  Gửi bài qua email 
Diễn đàn cá nhân  Thư viện hình ảnh  Thành viên  Tìm Kiếm  Lịnh sự kiện  Thắc mắc thường gặp?  Ticket List  Thoát

Login với sso.zing.vn

 
View related threads: (trong diễn đàn này | trong tất cả diễn đàn)

Xin chào bạn: Guest
Đang cùng đọc chủ đề này: không có ai
  Printable Version
Diễn Đàn Chính >> [Lập trình - Phát triển dự án với Microsoft .NET] >> Lập trình Web Form >> Login với sso.zing.vn Trang: [1]
Tên Login
Thân bài << Đề mục cũ   Đề mục mới >>
Login với sso.zing.vn - 4/30/2010 2:07:44 PM   
linh_net

 

Bài viết đã đăng: 137
Điểm: 0
Ghi ngày: 1/21/2009
Tình trạng: offline
Đang nghich cái zing mà ko hiểu sao mãi chưa login vào được.
Bác nào đã từng nghịch cái này rồi thì tham gia giúp em với.

const string Uname = "Tên_Đăng_nhập";
       const string Pwd = "Mật_Khẩu";
       const string header = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; vi; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3";
       const string myPage = "http://passport.me.zing.vn/login?callback=?";
       //https://sso.zing.vn/login
       //const string loginPage1 = "http://passport.me.zing.vn/login";
       const string loginPage1 = "https://sso.zing.vn/login";
       const string loginPage = "http://mp3.zing.vn/mp3/login/index.html#errcode=9";


      
       WebClient wc = new WebClient();
       wc.Encoding = Encoding.UTF8;
       wc.Headers[HttpRequestHeader.UserAgent] = header;
       wc.Headers[HttpRequestHeader.Referer] = "http://mp3.zing.vn";
       //wc.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = "application/x-www-form-urlencoded";
       string firtsString = wc.DownloadString(loginPage);
       //renderText(wc.DownloadString(loginPage));
       NameValueCollection postData = new NameValueCollection();
       postData.Add("u", Uname);
       postData.Add("pp", Pwd);

       Regex regex = new Regex(@"type=""hidden"" name=""(.*?)"" id=""(.*?)"" value=""(.*?)""", RegexOptions.IgnoreCase);
       Match match = regex.Match(firtsString);
       while (match.Success)
       {
           if (match.Groups[0].Value.Length > 0)
           {
               postData.Add(match.Groups[1].Value, match.Groups[3].Value);
           }
           match = regex.Match(firtsString, match.Index + match.Length);
       }
       string _cookie = wc.ResponseHeaders[HttpResponseHeader.SetCookie];
       _cookie += ",airkey=2a729d2634d9a6db6c1b7857e86773f1bbc620b23bc323a383c590311f40cba5; zme-menu-expanded=1; __utma=95862039.1232232414.1272608166.1272608166.1272608713.2; __utmb=95862039.1.10.1272608713; __utmz=95862039.1272608713.2.2.utmcsr=me.zing.vn|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/linh_net/home; PHPSESSID=9h700nca2gq10qblgtsuebg4e3";
       wc.Headers[HttpRequestHeader.UserAgent] = header;
       wc.Encoding = Encoding.UTF8;
       wc.Headers[HttpRequestHeader.Cookie] = _cookie;
       wc.Headers[HttpRequestHeader.Accept] = "text/html image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-xpsdocument, application/xaml+xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */*";
       wc.Headers[HttpRequestHeader.Referer] = "http://mp3.zing.vn/";
       wc.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = "application/x-www-form-urlencoded";
       wc.UploadValues(loginPage1, "POST", postData);
       _cookie = wc.ResponseHeaders[HttpResponseHeader.SetCookie];      
       Respone.write(_cookie);
Post #: 1
Trang:   [1]
Diễn Đàn Chính >> [Lập trình - Phát triển dự án với Microsoft .NET] >> Lập trình Web Form >> Login với sso.zing.vn Trang: [1]
Nhảy đến:

Bài Mới Không Có Bài Mới
Chủ đề nóng và CÓ bài viết mới Chủ đề nóng và KHÔNG có bài viết mới
Đã khóa và CÓ bài viết mới Đã khóa và KHÔNG có bài viết mới
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 Ý Kiến Của Bạn
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Đánh giá bài© 2002-2008 Vietnamese ASP.NET. | Trang chủ | Diễn đàn | Đăng ký | Đăng Nhập | Thắc mắc thường gặp?
Sử dụng phần mềm Diễn đàn ASPPlayground.NET phiên bản Advanced Edition 2.5.5 Unicode
Skin phát triển bởi ASPVN.NET phiên bản 1.0.0. Thời gian tải trang: 2.555
Nội dung được xây dựng bởi Ban quản trị và các Thành viên của diễn đàn
Domain & Hosting được tài trợ bởi ViTechNet.,JSC | Microsoft Vietnam
Quảng cáo - Liên kết