Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (Phiên bản đầy đủ)

Diễn Đàn Chính >> [Lập trình - Phát triển dự án với Microsoft .NET] >> Lập trình Web FormThân bài


webpro80 -> Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (8/14/2009 10:34:18 AM)

Hiện tại tôi có textbox1 dùng để nhập liệu ngày tháng(đã định dạng dữ liệu date theo kiểu dd/MM/yyyy)
Bây giờ tôi muốn chuyển kiểu dữ liệu sang kiểu MM/dd/yyyy để insert vào bảng dữ liệu sql 2005 thì làm thể nào các bác nhỉ???
Ví dụ : nhập vào 27/08/2009 -->cần chuyển thành 08/27/2009 để insert vào bảng dữ liệu

Có bác nào đã từng xử lý vấn đề này xin đưa ra giải pháp để anh học hỏi với !

Một số giải pháp đã đưa ra để giải quyết tuy nhiên vẫn báo lỗi và chưa thành công
Giải pháp 1:
Dim dateformat As New System.Globalization.DateTimeFormatInfo()
dateformat.ShortDatePattern = "MM/dd/yyyy"
ketqua= Date.Parse( textbox1 , dateformat)
Giải pháp 2:
Format(Convert.ToDatetime(textbox1.text),"MM/dd/yyyy")
or
Format(Convert.String(textbox1.text),"MM/dd/yyyy")
anhxmen -> RE: Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (8/14/2009 11:46:21 AM)

Bạn ơi !! vb thì tớ chịu nhưng c# thì bạn dùng thế này nè.
textbox1.text=DateTime.now.Tostring("MM/dd/yyyy");

chỉ cần vậy thôi.
Note: ở đây tớ ví dụ là lấy ngày tháng hiện tại qua hàm dotnet cung cấp Datetime.now

có gì pm cho tớ
MrSlowly -> RE: Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (8/14/2009 12:54:03 PM)

Có nhiều cách. Đơn giản mà C# và VB.NET vẫn dùng là String.Format("{0:MM/dd/yyyy}",dateValue)


webpro80 -> RE: Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (8/14/2009 5:21:20 PM)

quote:

Trích đoạn: MrSlowly

Có nhiều cách. Đơn giản mà C# và VB.NET vẫn dùng là String.Format("{0:MM/dd/yyyy}",dateValue)

Ví dụ nhập 27/07/2009 vào ô textbox1 trên rồi thêm vào CSDL nó vẫn báo lỗi như thường

Nó thông báo như sau

Conversion from string "29/07/2009" to type 'Date' is not valid.
tại dòng lệnh : Ngay = String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", textbox1.Text)


MrSlowly xem dùm lại mình với nhé.Cảm ơn trước
kehamchoi -> RE: Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (8/14/2009 5:45:35 PM)

hình nhu ngày tháng nhập vào của trường mssql là 2009-08-28(YYYY-mm-DD) thử đổi thành thế này xem được không . mình thường dùng kiểu này
lequangthien -> RE: Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (8/14/2009 8:14:54 PM)

thử thế này nè
string str="27/09/2009";
string[] str1=str.Split('/');
//str1[0]=27
//str1[1]=09
//str1[2]=2009
//----> "09/27/2009==str1[1] + "/" + str1[0] + "/" + str1[2]
string str2 = str1[1] + "/" +str1[0] + "/" +str1[2];
toctem -> RE: Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (8/14/2009 11:32:53 PM)

Thảm khảo ví dụ này Bro nhá.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/w2sa9yss.aspx
MrSlowly -> RE: Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (8/15/2009 12:29:29 AM)

quote:

Trích đoạn: webpro80

quote:

Trích đoạn: MrSlowly

Có nhiều cách. Đơn giản mà C# và VB.NET vẫn dùng là String.Format("{0:MM/dd/yyyy}",dateValue)

Ví dụ nhập 27/07/2009 vào ô textbox1 trên rồi thêm vào CSDL nó vẫn báo lỗi như thường

Nó thông báo như sau

Conversion from string "29/07/2009" to type 'Date' is not valid.
tại dòng lệnh : Ngay = String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", textbox1.Text)


MrSlowly xem dùm lại mình với nhé.Cảm ơn trước

Ý đoạn trên tớ muốn nói tới cách hiển thị dữ liệu. Chứ ko phải nói về hàm chuyển đổi ngày tháng.

Đoạn Code để chuyển định dạng từ ( dd/MM/yyyy -> MM/dd/yyyy) như sau:

 Dim sText As String = TextBox1.Text
       Dim dateTest As Date
       Dim sFormat As System.Globalization.DateTimeFormatInfo = New System.Globalization.DateTimeFormatInfo()
       sFormat.ShortDatePattern = "dd/MM/yyyy"
       dateTest = Convert.ToDateTime(sText, sFormat)
       Response.Write(String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dateTest))
       Response.Write("<br/>")
       Response.Write(dateTest.ToString("MM/dd/yyyy"))

echcon -> RE: Chuyển đổi định dạng ngày kiểu dd/MM/yyyy thành MM/dd/yyyy (8/17/2009 4:27:14 PM)

Nếu cần định dạng từ database:
MySQL: select DATE_FORMAT(NOW(), '%d-%m-%y %H:%i') as Date_Current

SQL Server:
     dateformat('dmy')
     select now()

d: lấy ngày theo dạng đơn.
D: lấy ngày theo dạng 2 số
m: tháng đơn
M: tháng dạng 2 số
y: lấy 2 số của năm
Y: lấy năm dạng 4 số.
Trang: [1]© 2002-2008 Vietnamese ASP.NET. | Trang chủ | Diễn đàn | Đăng ký | Đăng Nhập | Thắc mắc thường gặp?
Sử dụng phần mềm Diễn đàn ASPPlayground.NET phiên bản Advanced Edition 2.5.5 Unicode
Skin phát triển bởi ASPVN.NET phiên bản 1.0.0. Thời gian tải trang: 3.777
Nội dung được xây dựng bởi Ban quản trị và các Thành viên của diễn đàn
Domain & Hosting được tài trợ bởi ViTechNet.,JSC | Microsoft Vietnam